การทำนัดพบแพทย์ หลังได้รับผลตรวจการนอนหลับ

การทำนัดพบแพทย์ หลังได้รับผลตรวจการนอนหลับเรียบร้อยแล้ว และนำเอกสารผลตรวจดังกล่าวไปพบแพทย์

ทำได้ 2 วิธี

1. คลินิคในเวลา (*** รับทำนัด ด้วยตัวเองเท่านั้น)

สถานที่ อาคาร ภปร. ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 14.00 น.

2. คลินิคนอกเวลา (*** ต้องระบุแพทย์)

สามารถทำนัดทางโทรศัพท์ เบอร์โทร 02-256-5166, 02-256-5175

(หรือสอบถามเบอร์โทรศัพท์ของคลินิคนอกเวลา โทร.02-256-4000)