งานวันนอนหลับโลก 2018 ที่จัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา มีข้อมูลความรู้เรื่องการนอนหลับที่น่าสนใจมากมาย ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ดังนี้

Continue Reading

The University of Michigan Sleep Disorders Center and Office of Academic Innovation are excited to announce that a new Teach-Out,Sleep Deprivation: Habits, Solutions, and Strategieswill begin on Monday, October 23. This free, online event is open to participants around the world, free of charge. Please consider participating, and share this opportunity with anyone you know who might be sleep deprived!

Continue Reading

วิดีโอ งานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ในห้วข้อ หลับสนิท ชีวิตมีสุข" วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องสดศรี วงศ์ถ้วยทอง อาคารภปร. ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

Continue Reading

 

seminar banner 4 1920x625

งานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

ในหัวข้อ “หลับสนิท ชีวิตมีสุข : Sleep Soundly, Nurture Life”

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม “สดศรี วงศ์ถ้วยทอง”  อาคารภปร. ชั้น 18

Continue Reading

ศูนย์นิทราเวช ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความยินดีเรียนเชิญเข้าร่วมสัมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน "หลับสนิท ชีวิตมีสุข" ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม "สดศรี วงศ์ถ้วยทอง" อาคารภปร. ชั้น 18

Continue Reading

เชิญร่วมกิจกรรมดีๆ กับศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ smile emoticon "งานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ในห้วข้อ หลับสนิท จิตแจ่มใส ไร้โรคา " วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 230/1 ชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-649-4037 หรือ 02-649-4038

Continue Reading

3 ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครงานสัมนาให้ความรู้แก่ประชาชน ในห้วข้อ หลับสนิท จิตแจ่มใส ไร้โรคา " วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 230/1 ชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-649-4037 หรือ 02-649-4038

Continue Reading

การสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และแนะนำ "ชมรมรักษ์การนอน ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์" "Good​ Sleep, Better Life" โดย ศูนย์นิทราเวช เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม "สดศรี วงศ์ถ้วยทอง" อาคารภปร. ชั้น 18

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ ที่นี่ พร้อมรับเสื้อยืด "ชมรมรักษ์การนอน" ฟรี สำหรับ 100 ท่านแรกเท่านั้น

Continue Reading

On behalf of the Sleep Society of Thailand and Ramathibodi Hospital Sleep Disorder Center, we are honored to welcome Dr. Sharon Keenan, the world renowned educator, and delegates to the International Polysomnography Course which will be held at Ramathibodi Hospital, Bangkok, Thailand during July 10-22, 2015.

For interested person, registration form can be downloaded here.

Continue Reading

 สมาคมโรคจากการหลับ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์โรคการนอนหลับ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันทรวงอก จัดงาน World Sleep Day 2015 (วันแห่งการนอนหลับโลก)

Continue Reading

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 5 "The 5th Polysomnography (PSG) Training: Basic Level" ระหว่างวันที่ 26 –30 กรกฏาคม 2557 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

 

Continue Reading

วิดีโอจากงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน "Good Sleep, Better Life" โดย ศูนย์นิทราเวช เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557

 

Continue Reading