รับผลตรวจการนอนหลับ

รับผลตรวจการนอนหลับ โดยผลตรวจการนอนหลับ จะออกประมาณ 1 เดือน หลังทำการตรวจ

ทำได้ 2 วิธี

1. รับผลตรวจ ด้วยตัวเอง

สถานที่ติดต่อรับผล : ศูนย์นิทราเวช ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.

(งดรับผลตรวจ ช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น.)

เอกสารที่ต้องใช้ในการรับผลตรวจ : บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2. รับผลตรวจ ผ่านทางเว็บไซต์ ศูนย์นิทราเวช

www.sleepcenterchula.org

โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับในวันที่ท่านมาตรวจการนอนหลับ