ทำนัดตรวจการนอนหลับ ตามคำสั่งแพทย์

ทำนัดตรวจด้วยตัวเอง

สถานที่ติดต่อทำนัด : ศูนย์นิทราเวช ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.

(งดรับนัดช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น.)

เอกสารที่ต้องใช้ทำนัดตรวจ : ใบคำสั่งตรวจการนอนของแพทย์