"หลับสนิท"…ชีวิตเป็นสุข

วันที่ 17 มีนาคม เป็นวันนอนหลับโลก หรือ "World Sleep Day" ที่กำหนดขึ้นมา เพื่อให้ทุกคนบนโลกตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับ "ปัญหาการนอน" ซึ่งกิจกรรมในวัน world sleep day ที่จัดขึ้นโดย "สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย" ปีนี้เขาได้กำหนดคำขวัญไว้เลยว่า "หลับสนิท ชีวิตมีสุข" ดังนั้นจึงขอหยิบยกหัวข้อเด่นๆในงาน ที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชม มาบอกเล่ากัน กับแขกรับเชิญ ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์