การสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และแนะนำ "ชมรมรักษ์การนอน ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”

การสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และแนะนำ "ชมรมรักษ์การนอน ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์" "Good​ Sleep, Better Life" โดย ศูนย์นิทราเวช เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม "สดศรี วงศ์ถ้วยทอง" อาคารภปร. ชั้น 18

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ ที่นี่ พร้อมรับเสื้อยืด "ชมรมรักษ์การนอน" ฟรี สำหรับ 100 ท่านแรกเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม: การสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และแนะนำ "ชมรมรักษ์การนอน ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”

World Sleep Day 2015

 สมาคมโรคจากการหลับ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์โรคการนอนหลับ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันทรวงอก จัดงาน World Sleep Day 2015 (วันแห่งการนอนหลับโลก)

อ่านเพิ่มเติม: World Sleep Day 2015

The 2nd ASEAN Sleep Congress Bangkok, Thailand

The 2nd ASEAN Sleep Congress Bangkok, Thailand The Modern View of Sleep and Sleep Disorders August 1 - 3, 2013 King Chulalongkorn Memorial Hospital http://www.aseansleepcongress.org

อ่านเพิ่มเติม: The 2nd ASEAN Sleep Congress Bangkok, Thailand