วิดีโอจากงานสัมนา Good Sleep, Better Life

วิดีโอจากงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน "Good Sleep, Better Life" โดย ศูนย์นิทราเวช เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557

 

อ่านเพิ่มเติม: วิดีโอจากงานสัมนา Good Sleep, Better Life

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 5

สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 5 "The 5th Polysomnography (PSG) Training: Basic Level" ระหว่างวันที่ 26 –30 กรกฏาคม 2557 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

 

อ่านเพิ่มเติม: จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 5

การสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และแนะนำ "ชมรมรักษ์การนอน ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”

การสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และแนะนำ "ชมรมรักษ์การนอน ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์" "Good​ Sleep, Better Life" โดย ศูนย์นิทราเวช เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม "สดศรี วงศ์ถ้วยทอง" อาคารภปร. ชั้น 18

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ ที่นี่ พร้อมรับเสื้อยืด "ชมรมรักษ์การนอน" ฟรี สำหรับ 100 ท่านแรกเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม: การสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และแนะนำ "ชมรมรักษ์การนอน ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”

World Sleep Day 2015

 สมาคมโรคจากการหลับ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์โรคการนอนหลับ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันทรวงอก จัดงาน World Sleep Day 2015 (วันแห่งการนอนหลับโลก)

อ่านเพิ่มเติม: World Sleep Day 2015

The 2nd ASEAN Sleep Congress Bangkok, Thailand

The 2nd ASEAN Sleep Congress Bangkok, Thailand The Modern View of Sleep and Sleep Disorders August 1 - 3, 2013 King Chulalongkorn Memorial Hospital http://www.aseansleepcongress.org

อ่านเพิ่มเติม: The 2nd ASEAN Sleep Congress Bangkok, Thailand