การสัมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน หลับสนิท ชีวิตมีสุข

ศูนย์นิทราเวช ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความยินดีเรียนเชิญเข้าร่วมสัมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน "หลับสนิท ชีวิตมีสุข" ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม "สดศรี วงศ์ถ้วยทอง" อาคารภปร. ชั้น 18

อ่านเพิ่มเติม: การสัมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน หลับสนิท ชีวิตมีสุข

การสมัครร่วมงานสัมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน "หลับสนิท จิตแจ่มใส ไร้โรคา"

3 ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครงานสัมนาให้ความรู้แก่ประชาชน ในห้วข้อ หลับสนิท จิตแจ่มใส ไร้โรคา " วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 230/1 ชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-649-4037 หรือ 02-649-4038

อ่านเพิ่มเติม: การสมัครร่วมงานสัมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน "หลับสนิท จิตแจ่มใส ไร้โรคา"

งานสัมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน "หลับสนิท จิตแจ่มใส ไร้โรคา"

เชิญร่วมกิจกรรมดีๆ กับศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ smile emoticon "งานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ในห้วข้อ หลับสนิท จิตแจ่มใส ไร้โรคา " วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 230/1 ชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-649-4037 หรือ 02-649-4038

อ่านเพิ่มเติม: งานสัมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน "หลับสนิท จิตแจ่มใส ไร้โรคา"

International Polysomnography Course

On behalf of the Sleep Society of Thailand and Ramathibodi Hospital Sleep Disorder Center, we are honored to welcome Dr. Sharon Keenan, the world renowned educator, and delegates to the International Polysomnography Course which will be held at Ramathibodi Hospital, Bangkok, Thailand during July 10-22, 2015.

For interested person, registration form can be downloaded here.

อ่านเพิ่มเติม: International Polysomnography Course

วิดีโองานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในหัวข้อ “หลับสนิท ชีวิตมีสุข"

วิดีโอ งานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ในห้วข้อ หลับสนิท ชีวิตมีสุข" วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องสดศรี วงศ์ถ้วยทอง อาคารภปร. ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

อ่านเพิ่มเติม: วิดีโองานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในหัวข้อ “หลับสนิท ชีวิตมีสุข"