การสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และแนะนำ "ชมรมรักษ์การนอน ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์" "Good​ Sleep, Better Life" โดย ศูนย์นิทราเวช เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม "สดศรี วงศ์ถ้วยทอง" อาคารภปร. ชั้น 18

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ ที่นี่ พร้อมรับเสื้อยืด "ชมรมรักษ์การนอน" ฟรี สำหรับ 100 ท่านแรกเท่านั้น

การสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน 

และแนะนำ "ชมรมรักษ์การนอน ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์" 

"Good​ Sleep, Better Life"

โดย ศูนย์นิทราเวช เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม "สดศรี วงศ์ถ้วยทอง" อาคารภปร. ชั้น 18

 

08.30 - 09.00         ลงทะเบียน                                                                                                                       

09.00 - 09.15         กล่าวเปิดงานและแนะนำ ชมรมรักษ์การนอน ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”                 

                              รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

09.15 - 09.45         โรคนอนไม่หลับ 

                               อ.พญ.บุษราคัม ธีระไพรพฤกษ์                                               

09.45 - 10.00         Break

10.00 - 10.45         สัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคลมหลับและภาวะง่วงนอนตอนกลางวัน

                              ผศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต  และ อ.พญ.มณฑิดา วีรวิกรม

10.45 - 11.00         Q&A

12.00 - 13.00         พักเที่ยง

13.00 - 13.45         สัมภาษณ์ผู้ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น                                          

                               อ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน              

13.45 - 14.15         ภาวะนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ในผู้ใหญ่และเด็ก

                               ผศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม

14.15 - 14.30         Q&A                                                                                                                                                                   

                              คำถามชิงโชค จับรางวัล ปิดงาน