วิดีโอจากงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน "Good Sleep, Better Life" โดย ศูนย์นิทราเวช เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557

 

โรคนอนไม่หลับ โดย อ.พญ.บุษราคัม ธีระไพรพฤกษ์

 

 

สัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคลมหลับและภาวะง่วงนอนตอนกลางวัน โดย ผศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต อ.พญ.มณฑิดา วีรวิกรม

 

 

ภาวะนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ในผู้ใหญ่และเด็ก โดย ผศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม

 

 

สัมภาษณ์ผู้ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น โดย อ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน