สมาคมโรคจากการหลับ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์โรคการนอนหลับ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันทรวงอก จัดงาน World Sleep Day 2015 (วันแห่งการนอนหลับโลก)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ในเรื่อง ความสำคัญของการนอนหลับ โรคการนอนหลับ การรักษา การเสริมสร้างสุขภาพการนอนที่ดี สาธิตการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกและการดูและรักษา

 

กำหนดการ

วันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 - 12.00 น.

 

สถานที่

ณ บริเวณด้านหน้าตึก 8 ชั้น 1