ศูนย์นิทราเวช ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความยินดีเรียนเชิญเข้าร่วมสัมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน "หลับสนิท ชีวิตมีสุข" ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม "สดศรี วงศ์ถ้วยทอง" อาคารภปร. ชั้น 18

seminaraug59A3 poster