รับสมัครบุคลากรสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรสัญญาจ้าง เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานใน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สังกัด ฝ่ายอายุรศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จ านวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ15,060.-บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่นี่