พบแพทย์เพื่อปรึกษาก่อนตรวจการนอนหลับ

คลินิคโรคความผิดปกติจากการหลับ

ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 13:00 - 16:00 น.

สถานที่ : ศูนย์นิทราเวช ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทำนัดพบแพทย์เพื่อปรึกษาก่อนตรวจการนอนหลับ

ทำนัดพบแพทย์ด้วยตนเอง

สถานที่ติดต่อทำนัด : ศูนย์นิทราเวช ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (งดวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 8:30 - 16:00 น. (งดทำบัตรช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น.)