วิธีทำนัดพบแพทย์ (OPD)

 

 

ตัวอย่างบัตรผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์