คลินิคโรคความผิดปกติจากการหลับ

ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 13:00 - 16:00 น.

สถานที่ : ศูนย์นิทราเวช ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทำนัดพบแพทย์เพื่อปรึกษาก่อนตรวจการนอนหลับ

ทำนัดพบแพทย์ด้วยตนเอง

สถานที่ติดต่อทำนัด : ศูนย์นิทราเวช ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (งดวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 8:30 - 16:00 น. (งดทำบัตรช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น.)

 

ทำนัดตรวจด้วยตัวเอง

สถานที่ติดต่อทำนัด : ศูนย์นิทราเวช ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.

(งดรับนัดช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น.)

เอกสารที่ต้องใช้ทำนัดตรวจ : ใบคำสั่งตรวจการนอนของแพทย์

 

รับผลตรวจการนอนหลับ โดยผลตรวจการนอนหลับ จะออกประมาณ 1 เดือน หลังทำการตรวจ

ทำได้ 2 วิธี

1. รับผลตรวจ ด้วยตัวเอง

สถานที่ติดต่อรับผล : ศูนย์นิทราเวช ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.

(งดรับผลตรวจ ช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น.)

เอกสารที่ต้องใช้ในการรับผลตรวจ : บัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2. รับผลตรวจ ผ่านทางเว็บไซต์ ศูนย์นิทราเวช

www.sleepcenterchula.org

โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับในวันที่ท่านมาตรวจการนอนหลับ

 

 

การทำนัดพบแพทย์ หลังได้รับผลตรวจการนอนหลับเรียบร้อยแล้ว และนำเอกสารผลตรวจดังกล่าวไปพบแพทย์

ทำได้ 2 วิธี

1. คลินิคในเวลา (*** รับทำนัด ด้วยตัวเองเท่านั้น)

สถานที่ อาคาร ภปร. ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 14.00 น.

2. คลินิคนอกเวลา (*** ต้องระบุแพทย์)

สามารถทำนัดทางโทรศัพท์ เบอร์โทร 02-256-5166, 02-256-5175

(หรือสอบถามเบอร์โทรศัพท์ของคลินิคนอกเวลา โทร.02-256-4000)